Dotazník

Vyučovaný jazyk:
 1. Jak jste se doslechl/a o Mezinárodní letní jazykové škole (MLJŠ) v Plzni
 2. Kolikrát jste se zúčastnil/a této letní školy?
 3. Splnila MLJŠ Vaše očekávání?
 4. Jak jste byl/a spokojen/a s informacemi ohledně výuky během MLJŠ?
 5. Jak jste byl/a spokojen/a s koordinátorem/y výuky ve Vaší jazykové skupině?
 6. Jak jste byl/a spokojen/a se zázemím během výuky na MLJŠ (počítače, materiály, prostředí)?
 7. Jak jste byl/a spokojen/a s audiovizuální technikou?
 8. Chybělo Vám něco pro výuku?
 9. S jakými lektory se vám dobře spolupracovalo?
 10. Pokud jste se účastnil/a výletů, kolika?
  1. Ve středu
  2. V sobotu / neděli
 11. Jak jste byl/a spokojen/a s výlety?
 12. Byl/a jste spokojen/a s dalšími službami?
  1. Předpříjezdové informace
  2. Ubytování na kolejích
  3. Schůzka lektorů před začátkem MLJŠ v Parkhotelu
  4. Přístup na internet
  5. Služby bistra v budově univerzity
  6. Stravování v menze
  7. Stravování ve smluvních restauracích
  8. Specifikujte
 13. Byl/a jste spokojen/a s následujícími službami Recepčního týmu (RT)?
  1. Členové RT nápomocní
  2. Členové RT dobře informovaní
  3. Jasné informace na vývěskách
  4. Prodej suvenýrů apod.
  5. Specifikujte:
 14. Jak jste byl/a spokojen/a s odpoledním doprovodným programem?
  1. Večírky
  2. Promítání filmů
  3. Specifikujte:
 15. Byl/a jste spokojen/a s délkou MLJŠ (3 týdny) nebo byste uvítal/a jinou délku?
 16. Pokud byste mohli něco na MLJŠ změnit, co by to bylo?
 17. Co se Vám nelíbilo na Mezinárodní letní jazykové škole?
 18. Jak byste celkově zhodnotil/a Mezinárodní letní jazykovou školu?
  1. Ohodnoťte body (nejhorší 1 - nejlepší 5)
  2. Proč?
 19. Další komentář
 20. Měli jste nějaké potíže při získávání víza nebo zdravotního pojištění?

Organizační tým Mezinárodní letní jazykové školy Vám děkuje za Váš čas a ochotu při vyplnění tohoto dotazníku. Věříme, že Vaše odpovědi nám pomohou zlepšit námi poskytované služby během příští Mezinárodní letní jazykové školy, která se bude konat od 10. 7. do 28. 7. 2017.

Jazyky