Dotazník

Vyberte Váš kurz:
 1. Jak jste se doslechl/a o Mezinárodní letní jazykové škole (MLJŠ) v Plzni?
 2. Kolikrát jste se zúčastnil/a této letní školy?
 3. Splnila MLJŠ Vaše očekávání?
 4. Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou rozřazovacího testu?
 5. Cítíte, že poskytnutá jazyková výuka byla v rámci jednotlivých lekcí souvislá?
 6. Jak jste byl/a celkově spokojen/a s výukou?
 7. Uveďte jména lektorů, se kterými jste byl/a spokojen/a. U každého uveďte důvod.
 8. Uveďte jména lektorů, se kterými jste NEbyl/a spokojen/a. U každého uveďte důvod.
 9. Jak jste byl/a spokojen/a s učebními materiály?
 10. Čeho byste ve výuce uvítal/a více?
 11. Pokud jste se účastnil/a výletů, kolika?
  1. Ve středu
  2. V sobotu / neděli
 12. Jak jste byl/a spokojen/a s výlety?
 13. Byl/a jste spokojen/a s dalšími službami?
  1. Předpříjezdové informace
  2. Ubytování na kolejích
  3. Přístup na internet
  4. Služby bistra v budově univerzity
  5. Stravování v menze
  6. Stravování ve smluvních restauracích
  7. Specifikujte
 14. Byl/a jste spokojen/a s následujícími službami Recepčního týmu (RT)?
  1. Členové RT nápomocní
  2. Členové RT dobře informovaní
  3. Jasné informace na vývěskách
  4. Prodej suvenýrů apod.
  5. Specifikujte
 15. Jak jste byl/a spokojen/a s odpoledním doprovodným programem?
  1. Večírky
  2. Promítání filmů
  3. Specifikujte
 16. Byl/a jste spokojen/a s délkou MLJŠ (3 týdny) nebo byste uvítal/a jinou délku?
 17. Pokud byste mohli něco na MLJŠ změnit, co by to bylo?
 18. Co se Vám nelíbilo na Mezinárodní letní jazykové škole?
 19. Jak byste celkově zhodnotil/a Mezinárodní letní jazykovou školu?
  1. Ohodnoťte body (nejlepší 1 - nejhorší 5)
  2. Proč?
 20. Další komentář

Organizační tým Mezinárodní letní jazykové školy Vám děkuje za Váš čas a ochotu při vyplnění tohoto dotazníku. Věříme, že Vaše odpovědi nám pomohou zlepšit námi poskytované služby během příští Mezinárodní letní jazykové školy, která se bude konat od 10. 7. do 28. 7. 2017.

Jazyky