Doprovodný program

CELODENNÍ (I ODPOLEDNÍ) KURZY

Všichni účastníci MLJŠ mají možnost se společně setkávat během doprovodného společenského, kulturního a sportovního programu, který je organizován nad rámec výuky v kurzech. Tento program tvoří:

- dva až tři společenské večírky,
- besedy na aktuální témata se zajímavými osobnostmi politického, kulturního a společenského života,
- komentovaná projekce filmů,
- sportovní utkání,
- poznávací procházka Plzní, návštěvy významných plzeňských míst (např. pivovar, Techmania), výlety do okolí Plzně atp.

Mnoho českých i zahraničních studentů a lektorů se vrací do Plzně pravidelně již po řadu let a to i díky příjemné, neformální a multikulturní atmosféře, která napomáhá k rozvoji cizojazyčné komunikace i mimo výuku a přispívá k navázání mnoha nových přátelství.


DĚTSKÉ KURZY

Odpolední doprovodný program pro dětské kurzy (EN 10) bude upřesněn podle aktuálního složení skupiny, tj. počtu a zájmů přihlášených dětí. Bližší informace pro rodiče dětí budou k dispozici na nástěnce vedle recepce, Univerzitní 22 nebo při informačních schůzkách s koordinátorkami programu.

 

Jazyky