Odpolední kurzy

Odpolední kurzy jsou určené těm, kdo mají zájem studovat cizí jazyk, ale jejich pracovní podmínky jim neumožní vzít si o prázdninách tři týdny dovolené. Výuka probíhá rovněž v areálu ZČU na Borech, počet výukových hodin je 28. Vyučují čeští i zahraniční lektoři - rodilí mluvčí.


RÁMCOVÝ DENNÍ ROZVRH

- v čase 16:30 - 18:00 hod. od pondělí do pátku probíhají všechny odpolední jazykové kurzy.


ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ

Zahájení odpoledních kurzů se uskuteční 11. července 2016 v 16:15 h v místnosti UP 115 (budova Fakulty strojní). Bezprostředně po krátkém zahájení koordinátorem jazykové sekce bude následovat výuka v rámci jednotlivých kurzů.  Seznamy studentů rozřazených do tříd budou vyvěšeny na internetu cca týden před zahájením MLJŠ a na nástěnkách ve vestibulu budov Univerzitní 26 a Univerzitní 22. Na nástěnkách budou rovněž vyvěšeny další užitečné informace.


PRVNÍ A POSLEDNÍ DEN KURZU


Výuka v odpoledních kurzech začíná v pondělí 11. 7. 2016 a končí ve čtvrtek 28. 7. 2016, kdy budou účastníkům kurzů předány certifikáty.
Celkem výuka obsahuje 28 výukových hodin.

 
SPECIALIZOVANÝ ODPOLEDNÍ KURZ DE07 - NĚMČINA VE ZDRAVOTNICTVÍ
 
Tento kurz se koná v termínu 18. - 28. 7. 2016, v čase 16:30 - 18:00 h.
Celkem výuka obsahuje 27 výukových hodin.
 
Obsahově se zaměřuje na činnosti ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, poliklinika, domov pro seniory), zvláštní pozornost je věnována běžné komunikaci s pacientem. Probíraná témata jsou např. lidské tělo a  lékařské obory, jako chirurgie, interna a další.
 
 
SPECIALIZOVANÝ ODPOLEDNÍ KURZ EN 16 - ANGLIČTINA VE ZDRAVOTNICTVÍ
 
Tento kurz se koná v termínu 18. - 28. 7. 2016, v čase 16:30 - 18:00 h.
Celkem výuka obsahuje 18 výukových hodin.
 
Obsahově se zaměřuje na činnosti ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, poliklinika, domov pro seniory), zvláštní pozornost je věnována běžné komunikaci s pacientem. Probíraná témata jsou např. lidské tělo a  lékařské obory, jako chirurgie, interna a další.
 

Jazyky