Zahájení

ZAHÁJENÍ CELODENNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ

Oficiální zahájení celodenních kurzů se uskuteční 11. července 2016 v 9:00 hod. v nové budově Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), Univerzitní 26, Plzeň - Bory, posluchárny EP 130.

Oficiální zahájení se koná pro účastníky všech jazykových kurzů (angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, portugalština, ruština, španělština).

Ihned po slavnostním společném úvodu proběhne zahájení v rámci jednotlivých jazykových sekcí. Poté začne výuka podle rozvrhu:
- od 10:15 hod. platí pro všechny kurzy mimo angličtiny
- od 10:45 hod. platí pro kurzy angličtiny

Seznamy studentů rozřazených do tříd budou vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulu budov Univerzitní 26 a Univerzitní 22. Na nástěnkách bude rovněž vyvěšen denní rozvrh, odpolední doprovodný program a další užitečné informace.


ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ

Oficiální zahájení třítýdenních odpoledních kurzů se uskuteční 11. července 2016 v 16:15 hod. v budově Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU),  Univerzitní 22, Plzeň - Bory, posluchárna UP 115.

Po oficiálním zahájení začne výuka v rámci jednotlivých jazykových sekcí. Seznamy studentů rozřazených do tříd budou vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulu budov Univerzitní 26 a Univerzitní 22. Na nástěnkách budou rovněž vyvěšeny další užitečné informace.

Dvoutýdenní kurz německého jazyka DE 07 začne 18. 7. 2016 v 16:30 h.
Dvoutýdenní kurz anglického jazyka EN 16 začne 18. 7. 2016 v 16:30 h..

 

 

Jazyky